Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Właściciel biura rachunkowego musi być odpowiednio zabezpieczony przed roszczeniamiW ostatnim czasie w Polsce powstało bardzo dużo biur rachunkowych. Ludzie, którzy nigdy nie korzystali z ich usług często zadają sobie pytanie, czym taka instytucja się zajmuje. Odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Biuro rachunkowe to po prostu instytucja, która zajmuje się prowadzeniem księgowości swoich klientów. Ci to w większości drobne i średnie przedsiębiorstwa, którym zatrudnianie u siebie księgowych po prostu się nie opłaca. Poza tym zdarza się też, że biura rachunkowe zajmują się także rozliczaniem podatków swoich klientów, w tym także osób prywatnych. Właśnie dlatego tak ważne jest wykupienie ubezpieczenia OC biuro rachunkowe. Wiadomo przecież, że tutaj każdy, nawet drobny błąd może być brzemienny w skutki. Dlatego ubezpieczenie biur rachunkowych jest w ostatnim czasie praktyką bardzo popularną.

Ubezpieczenia biura rachunkowego są często obecne w ofercie dużych towarzystw ubezpieczeniowych. Są to takie polisy, które gwarantują swoim klientom pomoc w razie konieczności wypłaty odszkodowania czy poniesienie kosztów związanych z popełnieniem jakiegoś błędu w księgach rachunkowych. Wiadomo przecież, że nawet najdrobniejsze uchybienie może skutkować wysokimi grzywnami, które dla niektórych firm mogą oznaczać po prostu bankructwo. Oczywiście pamiętać też trzeba o tym, że ubezpieczenie musi oferować warunki, które dla wykupującego je księgowego są wystarczające. Musi więc między innymi opiewać na takie kwoty, które wystarczą właśnie na wypłatę odszkodowania czy też na opłacenie adwokata podczas ewentualnej rozprawy sadowej.

Reklamy

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych

Deklaracje podatkowe - tu każdy błąd księgowego może narazić firmę na milionowe stratyPrzedmiotem ubezpieczenia OC biur rachunkowych jest działalność cywilna przedsiębiorców, którzy wykonują działalność związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem, za szkody wyrządzone w wyniku zaniechania lub działania ubezpieczonego w okresie, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa.

Jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia biura rachunkowego, to obejmuje ono szkody wynikające z prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji stanu pasywów i aktywów, sporządzania sprawozdań finansowych, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz innej dokumentacji księgowej. Ponadto ubezpieczeniem objęte jest prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, inkasentów i płatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych jak również wykonywanie w tym zakresie doradztwa oraz sporządzanie na rzecz klientów zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.