Odpowiedzialność zawodowa i konsekwencje jej niedochowania

Wykonując każdy zawód powinniśmy mieć na uwadze to, co robimy, a także konsekwencje jakie są powiązane z wykonywanymi przez nas czynnościami. Niestety jednak nie wszystko da się przewidzieć, nie wszystkich sytuacji uniknąć. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, albo po prostu gorszy dzień – i dzieje się coś, co stać się nie powinno (więcej). Raz uda się cofnąć konsekwencje swoich czynów i sprawy wyprostować, kiedy indziej jest to już jednak niemożliwe. Mleko się rozlało. Czytaj dalej

Reklamy

Doradztwo podatkowe

Bez wątpienia prawo podatkowe jest bardzo skomplikowanym działem prawa

Autor zdjęcia: tbennett017

Bez wątpienia prawo podatkowe jest bardzo skomplikowanym działem prawa. Bardzo łatwo tu o popełnienie błędu, którego skutki okażą się bardzo dotkliwe i kosztowne dla podatnika. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że jeśli do popełnienia tych błędów doszło na skutek działań (bądź też zaniechania tych działań) doradcy podatkowego, zobowiązany jest on wyrządzoną szkodę naprawić. Czytaj dalej

Ryzyko zawodowe

Są zawody, których wykonywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Ryzyko to może dotyczyć zarówno osoby, która daną pracę wykonuje (na przykład uszkodzenia ciała, czy śmierć w wyniku obrażeń, czy też styczności z toksycznymi substancjami), a także osoby, która poprzez podejmowane przez siebie czynności może narazić osoby trzecie – i to zarówno ich zdrowie, jak i interesy

Autor zdjęcia: National Eye Institute

Są zawody, których wykonywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Ryzyko to może dotyczyć zarówno osoby, która daną pracę wykonuje (na przykład uszkodzenia ciała, czy śmierć w wyniku obrażeń, czy też styczności z toksycznymi substancjami), a także osoby, która poprzez podejmowane przez siebie czynności może narazić osoby trzecie – i to zarówno ich zdrowie, jak i interesy. Z tego właśnie względu ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej muszą mieć zarówno adwokaci, jak i pracownicy laboratoriów, stykający się z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami, a także przedstawiciele wielu innych profesji. Czytaj dalej

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za wystąpienie szkód spowodowanych przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnościąObowiązkowe ubezpieczenie zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne, wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zawodów. Są to zawody, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością i szczególnym ryzykiem. Warunki takiego obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego określa Rozporządzenie Ministra Finansów. Czytaj dalej

Trafny wybór firmy ubezpieczeniowej

5559232774_5cea3766f4_bPosiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezwykle ważne dla każdego przedsiębiorstwa oraz każdej osoby, wykonującej zawód związany z pewnym ryzykiem czy też dużą odpowiedzialnością, dlatego bez wątpienia warto zdecydować się na jego zakup. Obecnie przedstawiciele wybranych zawodów oraz rodzajów działalności gospodarczej muszą posiadać tego rodzaju polisę (obowiązek taki posiadają m.in. lekarze, radcy prawni czy brokerzy ubezpieczeniowi). Niemniej jednak zawody i działalności, które nie zostały objęte tym obowiązkiem również mogą wykupić OC zawodowe. Jak zatem wybrać dobrą firmę ubezpieczeniową, aby mieć pewność, że zaoferowana przez nią polisa będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem? Czytaj dalej